Vi er kundens suksesskriterie

Uno-X Forsyning fremforhandler kjøp- og trekkavtaler for Uno-X Energi i Norge og innforsyner og lagrer drivstoff på tankanlegg som ligger langs kysten.

Distribusjon av produkter utføres av transportfirmaet Skanol, som er 50 % eiet av Uno-X.

Kontakt

resize_ISO_9001_COL

Vi skal være kundenes suksesskriterie gjennom en sikker og effektiv drift

Viktig for oss:
  • Vi er proaktive for å unngå person- eller miljøskader
  • Vi sikrer pålitelig produktflyt og effektiv lagerbeholdning
  • Vi tilbyr produkter av høyeste kvalitet
  • Vi sikrer en verdikjede med lave kostnader
  • Vi velger riktige samarbeidspartnere og leverandører

Vi er kundens suksesskriterie

Vi satser på bærekraftig og avansert biodrivstoff som en effektiv og klimanyttig løsning mot et lavutslippssamfunn.

Vi garanterer at biodrivstoff vi kjøper inn er fritt for palmeolje eller rester fra palmeoljeproduksjon.