Vi vil ikke bidra til avskoging

Foto: CEphoto, Uwe Aranas

Uno-X kjøper ikke palmeolje

Store områder med regnskog forsvinner for å gi plass til palmeoljeproduksjon. Det gir store klimagassutslipp og endringer i klimaet både lokalt og globalt.

Vi mener at all etterspørselsvekst etter palmeolje bidrar til økt avskoging, enten direkte eller indirekte. Vi vil ikke bidra til denne avskogingen, derfor kjøper vi ikke inn palmeolje til drivstoff.

Vi ønsker å bruke de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff.

Vår ambisjon er å gradivs øke den fornybare andelen i vårt drivstoff - helt uten bruk av palmeolje. Og vi ønsker full åpenhet om hvilke råstoff som brukes i norsk biodrivstoff.

"Det er knyttet risiko til å åpne nye markeder og øke etterspørselen etter palmeolje. Biodrivstoff er et slik nytt marked. ZERO fraråder derfor bruk av biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien, og har sammen med Regnskogfondet tatt initiativ til en bransjestandard: Dropp palmeolje i biodrivstoff"

Biodebatten oppsummert
(zero.no)

I Uno-X tar vi fullstendig avstand fra palmeolje i drivstoff