Vår visjon

Energiselskapet Uno-X Energi skal være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden.

Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss – derfor jobber vi hardt for å være Nordens mest effektive og mest verdidrevne energiselskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er den øverste sjefen. Verdiene våre styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er.

Våre verdier

  • Vi rendyrker bedriftens forretningside'
  • Vi holder en høy forretningsmoral
  • Vi skal være gjeldfri
  • Vi skal motivere til vinnerkultur
  • Vi tenker positivt og offensivt
  • Vi snakker med hverandre - ikke om hverandre
  • Kunden er vår øverste sjef
  • Vi vil ha det morsomt og lønnsomt
gruppenvisjonerogverdier.jpg

Verdibaserte ledere

Vi tror på å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi, og verdibasert ledelse definerer vi som å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

Vi utvikler og driver våre virksomheter basert på våre verdier og suksessfaktorer, og vi bygger store mennesker basert på akkurat det samme fundamentet. Gjennom vår daglige adferd skal hver eneste en av oss vise hva vi står for.

Å bygge store mennesker er ikke kun et lederansvar. Det handler om at alle hjelper hverandre med å innstallere verdikompasset, og inspirerer hverandre til individuell utvikling og vekst basert på våre verdier.

Har du kjærleik til ditt mål
Har du vilje som av stål
Vil du leggja arbeid til
Kan du vinna kva du vil