Bærekraft

Vi driver vår bedrift fordi vi vil skape noe, og vi vil bety noe for samfunn og fellesskap.

Vår drøm er å være ledende i utviklingen mot bærekraftig mobilitet og vi har en ambisjon om å selge bare fornybar energi i 2040. 

Visjon og filosofi

Års- og bærekraftrapport

gruppenfremtid.jpg

Fornybart flytende drivstoff

Fornybart flytende drivstoff bidrar til å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren.

Uno-X selskapene ønsker å gradvis øke den fornybare andelen i sitt drivstoff, og bruke de mest klimanyttige råstoffene.

Vi mener all etterspørselsvekst etter palmeolje driver økt avskoging av regnskog, direkte eller indirekte, og det vil vi ikke bidra til. Derfor har vi valgt å ta full avstand fra palmeolje i drivstoff. Vi oppfordrer hele bransjen til å gjøre det samme. 

Uno-X Norge tar avstand fra palmeolje
YX Norge tar avstand fra palmeolje

Vis MOT

MOT og robuste ungdommer.

Vi har samarbeidet med MOT siden 2010, og vi har en veldig sterk tro på MOTs arbeid.

MOT er en ideell organisasjon som arbeider for et varmere og tryggere samfunn. Våre verdier og MOTs grunnverdier har sin fellesnevner i troen på enkeltmennesket. Vi er stolte av å være hovedsamarbeidspartner med MOT, og gjennom dette kunne bidra til mer robuste ungdommer som tar bedre vare på seg selv og andre.

Mer om vårt engasjement
MOTs hjemmeside