Ansvar

Vi driver vår bedrift fordi vi vil skape noe, og vi vil bety noe for samfunn og fellesskap.

Våre forretningsområder drives og utvikles basert på åtte verdier og vi stiller store krav til oss selv når det gjelder måten vi driver våre forretningsområder på. Vårt mål er å være kjent for å være verdidrevne. Vi ønsker at alle som har en relasjon til oss som medarbeider, kunde, leverandør eller samarbeidspartner - skal ha en positiv opplevelse av menneskene som representerer oss.

Visjon og verdier

gruppenfremtid.jpg

Vårt biodrivstoff

Vi tar fullstendig avstand fra palmeolje.

Det finnes biodrivstoff fra forskjellige råstoff på markedet. Uno-X har, som resten av bransjen, valgt å forplikte seg til at alt biodrivstoffet vi selger skal være godkjent etter EUs bærekraftskriterier.

I tillegg tar vi fullstendig avstand fra palmeolje og rester fra palmeoljeproduksjon.

Du kan dermed trygt tanke hos oss med god samvittighet, med de samme pumpene, til samme billige pris som før. Vi oppfordrer hele bransjen til å ta avstand fra palmeolje!

Fyll diesel uten palmeolje hos Uno-X
Fyll diesel uten palmeolje hos YX

Ultra-raske hurtigladere

Vi trenger flere verktøy for å redusere utslipp.

Transportsektoren står for 1/3 av klimagassutslippene i Norge. Parallelt med en stadig økende andel biodrivstoff, tror vi fremtiden består av flere nullutslippsalternativer. Elbilen er en viktig del av fremtiden, og YX kjeden skal tilby ultra-raske elbilladere langs de største transportkorridorene i Norge. 

Gjennom en avtale YX har inngått med CLEVER og E.ON, blir det ultra-raske ladestasjoner på strekningene fra Oslo til Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Innledningsvis vil 20 YX stasjoner få ultra-raske ladere med en effekt på 150 kW, med mulig oppgradering til en effekt på 350 kW. Ladepunktene blir satt opp i perioden 2018 - 2020.

Vis MOT

MOT og robuste ungdommer.

Vi har samarbeidet med MOT siden 2010, og vi har en veldig sterk tro på MOTs arbeid.

MOT er en ideell organisasjon som arbeider for et varmere og tryggere samfunn. Våre verdier og MOTs grunnverdier har sin fellesnevner i troen på enkeltmennesket. Vi er stolte av å være hovedsamarbeidspartner med MOT, og gjennom dette kunne bidra til mer robuste ungdommer som tar bedre vare på seg selv og andre.

Mer om vårt engasjement
MOTs hjemmeside