Uno-X Energi

Det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden.

I Uno-X Energi gjør vi alt så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Vi fokuserer på gjennomføringsevne. Det som besluttes skal gjennomføres. Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Vi behandler medarbeidere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt. I Uno-X Energi har vi et grunnleggende ønske om å alltid fremstå som enkle og ukompliserte å handle med for våre kunder.

Visjon og verdigrunnlag
Historie
Årsrapporter

 

Uno-X Energi er en del av Reitangruppen:

RGruppen-kake.png

Selskaper i Uno-X Energi

Uno-X Energi er representert med selskaper i Norge og Danmark. 

Adm. Dir. for Uno-X Energi er Vegar Kulset.

 • Uno-X Norge

  - Bare billig drivstoff 

  Daglig leder:
  Jens Haugland

  Uno-X har en landsdekkende kjede av automatstasjoner, og er ledende i sitt marked. Uno-X selger billig drivstoff, enkelt og effektivt.

  Uno-X Norge

 • Uno-X Danmark

  - Bare billig drivstoff

  Daglig leder:
  Ole Johannes Tønnessen

  Uno-X har en landsdekkende kjede av automatstasjoner, og er ledende i sitt marked. Uno-X selger billig drivstoff, enkelt og effektivt. 

  Uno-X Danmark 

 • YX Norge

  - Din stasjon

  Daglig leder:
  Thor Kristian Korsvold

  YX Norge skal være den beste og mest effektive samarbeidspartneren for selveiere i Norge. Selskapet har en velfungerende samarbeidsmodell med YX Forhandler Forum på butikk. YX Truck-kjeden betjener transportmarkedet.

  YX Norge

 • YX Danmark

  - Effektivt og ukomplisert

  Daglig leder:
  Elo Andersen

  YX Danmark har divisjonene Landbruk, Fyringsolje og Bedrift, og markedsfører og selger drivstoff- og fyringsprodukter til bedrift- og privatkunder. Selskapet har også ansvar for innforsyning og lagring av oljeprodukter for Uno-X systemet i Danmark. 

  YX Landbruk
  YX Fyringsolje
  YX Bedrift

 • Uno-X Smøreolje

  - Vi holder virksomheten din velsmurt

  Daglig leder NO/DK:
  Elo Andersen

  Selskapet selger Texaco smøreoljer direkte til bedriftskunder og gjennom et forhandlernettverk. Som eneste i Norden tilbyr selskapet et eget analyselaboratorium.

  Uno-X Smøreolje i Norge
  Uno-X Smøreolie i Danmark

 • Uno-X Forsyning

  - Vi er våre kunders suksesskriterie

  Daglig leder:
  Alex Guindos

  Selskapet har ansvar for innkjøps- og trekkavtaler for Uno-X systemet i Norge. Innforsyner og lagrer oljeprodukter samt drifter Uno-X systemets tankanlegg. 

  Uno-X Forsyning i Norge

Det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden

Uno-X Energi og Zero tar fullstendig avstand fra palmeolje og arbeider for en klimafornuftig utvikling av energiprodukter til veitransporten. Sammen med Drivkraft Norge ruster vi bransjens overgang til energistasjoner. Som medlem i NHO står vi for et sterkt næringsliv med et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.