Uno-X Energi

Det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden.

Visjon og filosofi
Historie
Verdiskapning

 

Uno-X Energi er en del av REITAN som har tre forretningsområder, REITAN HANDEL, REITAN EIENDOM og REITAN KAPITAL. Uno-X Energi er et av fire konseptselskaper under REITAN HANDEL

Uno-X Energi er en del av REITAN HANDEL:

RGruppen-kake.png

Selskaper i Uno-X Energi

Uno-X Energi er representert med selskaper i Norge og Danmark. 

Adm. Dir. for Uno-X Energi er Vegar Kulset.

 • Uno-X Norge

  - Bare billig drivstoff - når du ikke sykler

  Daglig leder:
  Jens Haugland

  Uno-X har en landsdekkende kjede av automatstasjoner og er ledende i sitt marked.

  Ambisjonen er å alltid tilby det billigste drivstoffet lokalt, - enkelt og effektivt.

  Uno-X Norge

 • Uno-X Danmark

  - Lynhurtige besparelser

  Daglig leder:
  Ole Johannes Tønnessen

  Uno-X ønsker å tilby kundene det billigste drivstoffet lokalt, fra en landsdekkende kjede automatstasjoner. 

  Selskapet driver også automatstasjoner med navnet Bonus. 

  Uno-X Danmark 

 • YX Norge

  - Uansett hvor du er på vei

  Daglig leder:
  Thor Kristian Korsvold

  YX Norge skal være den beste og mest effektive samarbeidspartneren for selveiere i Norge.

  Selskapet er drivstoffleverandør til YX og YX 7-Eleven stasjoner, og driver en YX Truck kjede for tungtransport. 

  YX Norge

 • YX Danmark

  - Den beste kundeopplevelse

  Daglig leder:
  Elo Andersen

  YX Danmark har divisjonene Landbruk, Fyringsolje og Bedrift, og markedsfører og selger drivstoff- og fyringsprodukter til bedrift- og privatkunder.

  Selskapet ivaretar også innforsyning og lagring av oljeprodukter for danske Uno-X selskaper.

  YX Danmark

 • YX Smøreolje

  - Markedets beste smøreoljeleverandør

  Daglig leder NO/DK:
  Elo Andersen

  Selskapet selger Texaco smøreoljer direkte til bedriftskunder og gjennom et forhandlernettverk.

  Som eneste i Norden tilbyr selskapet et eget analyselaboratorium.

  YX Smøreolje i Norge
  YX Smøreolie i Danmark

 • Uno-X Forsyning

  - Mer fornybart på tanken

  Daglig leder:
  Alex Guindos

  Selskapet ivaretar innkjøps- og trekkavtaler for Uno-X selskapene i Norge.

  Innforsyner og lagrer drivstoff samt drifter Uno-X sine tankanlegg. 

  Uno-X Forsyning

Det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden

Uno-X Energi og Zero tar fullstendig avstand fra palmeolje og arbeider for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Sammen med Drivkraft Norge ruster vi bransjens overgang til lavutslippssamfunnet. Som medlem i NHO er vi med i samarbeidet for en positiv samfunnsutvikling.